kvantumelmélet

A Planck-féle kvantumhipotézisben gyökerező fizikai elmélet, amely a makro- és mikrovilág egységes leírására tesz kísérletet.
Az első ilyen elmélet az atomi elektronburok jelenségeit magyarázó Bohr-féle kvantumelmélet volt, ezt követte a kvantummechanika, a kvantumelektrodinamika, majd további kvantumtérelméletek, köztük a kvantum-színdinamika.

Felhasznált irodalom