kvantum-színdinamika
(kvantum-kromodinamika, QCD, quantum chromodynamics, szín, színtöltés)

Az erős kölcsönhatás 1973-ban felvetett s azóta általánosan elfogadott elmélete, amely szerint a kvarkokat gluonok kapcsolják össze.
A kvarkok kölcsönhatása bizonyos fokig hasonló az elektromosan töltött részecskék kölcsönhatásához, de a kvarkok nem az elektromos töltés, hanem az úgynevezett színtöltés révén hatnak egymásra.

A "szín" vagy "színtöltés" az elektromos töltéshez hasonló, de annál összetettebb fizikai tulajdonság. Az ehhez a tulajdonsághoz kapcsolódó szimmetria alapján három kvark (pl. az ábrán látható proton esetén), illetve kvark-antikvark párok alkothatnak színtelen (színsemleges) objektumot (hadronokat). A szín-szimmetria analóg a hétköznapi színkeveréssel, ahol a vörös-zöld-kék színek egyenlő arányú keveréke, vagy egy szín és anti-szín eredményez semleges, azaz fehér színt.

Felhasznált irodalom