kvantumos Hall-effektus

Szabályos lépcső megjelenése a síkbeli mozgásra kényszerített elektronok Hall-féle vezetési effektusában, alacsony hőmérsékleten és erős mágneses mezőben, pl. szilícium-fémoxid félvezetők érintkezési tartományában.
Elsőként Klaus von Klitzing (1943-) és mások észlelték 1980-ban.
Az elektronok mágneses mezőbeli kvantált körmozgásának következménye.
A vezetőképesség értékei az e2/h érték egész számú többszörösei, ahol e az elektron töltését, h pedig a Planck-állandót jelöli.
Újabban törtkvantumos Hall-effektust is megfigyeltek; a vezetőképesség értéke ilyenkor az e2/h érték törtszámú többszöröse.

Felhasznált irodalom