kvantumgravitáció

Szubmikroszkopikus léptékben működő gravitáció, amelyben lényeges szerepet játszanak a kvantumos hatások.
A kvantumgravitációs elméletek a kvantummechanika törvényszerűségeit és az általános relativitáselméletet igyekeznek összekapcsolni. A gravitációs kölcsönhatást feltételezett kvantumok, a gravitonok közvetítenék.
E nézetet azonban ez idáig nem sikerült kísérletileg megerősíteni, és egyelőre még egységesen elfogadott elmélet sincs.

Felhasznált irodalom