kvantumelektrodinamika

A relativisztikus (nagy sebességű) elektromágneses kölcsönhatások modern elmélete, a 40-es években dolgozta ki Richard Feynman (1918-88) és Julian Schwinger (1918-) amerikai, valamint Szinicsiro Tomonaga (1906-79) japán fizikus és mások.
Az elektromosan töltött szubatomi részecskék az elektromágneses tér kvantumai (fotonok) közvetítésével lépnek egymással kölcsönhatásba.
Az elmélet igen nagy pontossággal megadja az elektron (Landé-féle) g-faktorának értékét és az atomi energiaszinteket.
Kiindulópontja a magkölcsönhatás mértékelméleteinek.

Felhasznált irodalom