kristálytér elmélet

Szervetlen komplexek elektronszerkezetének elmélete, amelyben feltételezik, hogy a komplex egy ion ligandumokkal körülvett központi fématomból vagy ionból áll.
Például úgy gondolják, hogy a [PtCl4]2- komplex egy Pt2+ ionból áll, melyet négy Cl- ion vesz körül a négyzet csúcsain.
Az ionok jelenléte hatással van a d-pályák energiájára, ami az energiaszintek felhasadását okozza.
Az elmélet használható a komplexek spektrumainak és mágneses tulajdonságainak magyarázatára.
A ligandumtér elmélet a kristálytér elmélet továbbfejlesztése, amelyben a pályák átfedését is figyelembe veszik. A kristálytér elméletet a német születésű, amerikai fizikus, Hans Albrecht Bethe javasolta 1929-ben, majd az 1930-as években továbbfejlesztették.

Felhasznált irodalom