kötési energia

Összetett atomi rendszer (atommag, atom, molekula, kristályrács, stb.) alkotórészeire bontásához szükséges energia.
(Az egyes részecskék kötési energiája a részecskének a rendszerből való eltávolításához szükséges energia.)
A szabad alkotórészek együttes tömege mindig nagyobb (az összeépülésükkor felszabaduló kötési energiának megfelelő értékkel - tömegdefektus - az összetett rendszer tömegénél.)

A molekulák kötési energiája eV nagyságrendű.
Az atomban az elektronok kötési energiája eV - keV nagyságrend közé esik.
A legtöbb atomban az egy nukleonra jutó kötési energia átlaga kb. 8 MeV.
(Az adatokból jól látható a vegyi energia és az atomenergia közötti sok nagyságrendnyi külünbség.)

Felhasznált irodalom