korreláció
(korrelációs együttható, rangkorreláció)

Két változó közötti lineáris összefüggés erősségének mértéke a matematikában.
Adott (xi, yi) minta korrelációs együtthatója (r) a következőképpen számítható ki:

Ha r értéke 1-hez közelít, akkor a két mennyiség között pozitív korrelációs kapcsolat áll fenn: x növekedésével y nő.
Ha r értéke -1-hez közelít, akkor a két mennyiség között jó negatív korrelációs kapcsolat áll fenn: x növekedésével y csökken.
A rangkorreláció különböző statisztikákat használva nem numerikus értékeket, hanem azok rangsorolását hasonlítja össze.

Felhasznált irodalom