környezetvédelmi kutatás

A biológia, az ökológia és a földrajz azon tudományos tevékenységei, amelyek a környezet vizsgálatával, de annak nemcsak a természeti, hanem az emberi összetevőivel is foglalkoznak.
Néha szinonim jelentésű az ökológiával, jóllehet a környezetvédelmi kutatás fogalmának köre szélesebb.

Felhasznált irodalom