környezetszennyezés

Káros anyagok természetes környezetbe juttatása közvetlen vagy közvetett úton.
A környezetszennyezés mértéke függ a szennyező anyag minőségétől, mennyiségétől, valamint attól a környezettől, ahová a szennyező anyag kerül. (Pl. a műtrágyák túladagolva szennyező anyagokká válnak, ha koncentrációjuk megnő a felszíni vagy felszín alatti vizekben.)
A környezetszennyezés fontosabb fajtái:
- levegőszennyezés (a földi légkörbe juttatott szennyező anyagok és következményei, pl. savas eső)
- édesvízi szennyezés (pl. ipari eredetű vegyi anyagok ürítése folyóvizekbe, tavakba)
- tengeri szennyezés (pl. tankhajókból kiömlött kőolaj)
- zajártalom (a környezetet veszélyeztető, halláskárosodást okozó zaj keltése, pl. repülőgépek)
- talajszennyezés (káros anyagok talajba kerülése, pl. mérgező hulladékok eltemetése, háztartási hulladékok lerakása)
- vizuális környezetkárosítás (pl. ipar telepítése festői szépségű vidékre)

A Szójegyzék kereső mezőjébe a környezetszennyezés kulcsszót beírva lexikonom összes kapcsolódó linkje legyűjthető.

Felhasznált irodalom