koncentráció
(tömegszázalék, térfogatszázalék, vegyesszázalék, tömegkoncentráció, térfogati koncentráció, molaritás, molalilitás, mól/liter, móltört, mólszázalék, normál oldat, híg oldat, tömény oldat, koncentrált oldat)

A kémiában egy adott térfogatban vagy tömegben található atomok, molekulák vagy ionok mennyisége.
Mérhetik mól-, térfogat- vagy tömegegységekben.

A koncentrációkat lehetőleg az adott körülmények között célszerű módon határozzák meg.

A tömegszázalék, %(m/m)
100 g oldatban lévő oldott anyag grammokban kifejezett tömege:

%(m/m) = [mB / (mA + mB)] 100

ahol
mB az oldott anyag grammokban kifejezett tömege
mA az oldószer grammokban kifejezett tömege

Egy ital alkohol koncentrációját általában térfogatszázalékban [%(V/V)] adják meg, vagyis mondjuk 1 liter 45%-os (45 V/V %) alkohol oldat 4,5 deci tiszta alkoholt tartalmaz. (A képen látható 0,2 literes pálinka nyilván ennek az ötödét, vagyis 0,9 decit.)

%(V/V) = [VB / V0] 100

ahol
VB az oldott anyag térfogata
V0 oldat 100 ml térfogata

A vegyesszázalék [%(m/V)] az oldat 100 cm3-ében oldott anyag grammban mért tömegét adja meg.

%(m/V) = [mB / V0] 100

ahol
mB az oldott anyag grammokban kifejezett tömege
V0 oldat 100 ml térfogata

A tömegkoncentráció [rB] egy dm3 oldatban (V0) lévő oldott anyag grammokban kifejezett tömege (mB):

rB = mB / V0 [g/dm3]

ahol
mB az oldott anyag grammokban kifejezett tömege
V0 oldat 1000 ml térfogata

Oldott szilárd anyag esetén praktikus a térfogati koncentráció alkalmazása, ilyen lehet pl. vízben oldott konyhasó koncentrációjának megadása, ez az egy literben lévő konyhasó gramjait jelenti (gramm/liter).

Különböző analitikai célokra használják molaritást ami az oldott anyag móljanak számát jelenti egy liter oldatban, illetve a molalilitást, ami az 1 kg oldószerben oldott anyagmennyiség mólban kifejezve.
Szintén analitikai célra használatos a mól/liter koncentráció, vagyis az, hogy az oldott anyag hány molekulasúlynyi mennyisége van egy liter oldószerben. (Pl. az egy mól/liter töménységű konyhasóoldat 58,5 g NaCl-ot tartalmaz egy liter vízben.)

A móltört, xB (gázkeverékeknél yB) az oldott anyag mólokban kifejezett kémiai anyagmennyiségének (nB) és az oldatban lévő mólokban kifejezett összes kémiai anyagmennyiség (nA + nB) aránya:

ahol
mB az oldott anyag grammokban kifejezett tömege
MB az oldott anyag mólokban kifejezett kémiai anyagmennyisége
mA az oldószer grammokban kifejezett tömege
MA az oldószer mólokban kifejezett kémiai anyagmennyisége

A mólszázalék, %(n/n), a móltört százszorosa:

%(n/n) = xB 100


Normál oldat esetén egy liter oldat az adott anyag egyenértéksúlynyi mennyiségét tartalmazza. (Pl. az egy normálos konyhasóoldat 58,5 g NaCl-ot tartalmaz, az egy normálos kénsavoldat 49 g kénsavat.)

Az olyan oldatot, amely viszonylag kis koncentrációban tartalmaz oldott anyagot híg oldatnak, amelyik nagy koncentrációban azt tömény (koncentrált) oldatnak nevezik.

Felhasznált irodalom