konfokális pásztázó mikroszkóp
(C
onfocal Laser Scanning Microscope, CLSM, konfokális pásztázó lézermikroszkóp, 3D lézermikroszkóp)

A tárgy képét annak mozgatásával pontról pontra konfokális leképezéssel előállító, speciális fénymikroszkóp.

A tárgyat megvilágító lézerfény egy diafragmán át lép be a mikroszkópba, és fókuszálva éri a tárgynak egy pontját a kiválasztott síkban. Az innen visszaszóródott, vagy a tárgy megvilágított pontjában keletkező lumineszcencia fényt az objektív egy részben áteresztő tükörrel egy másik diafragmára leképezi a tárgypontot. Ez a konfokális elrendezés biztosítja a tárgypont fókuszált megvilágítását és csak a megvilágított tárgypont éles képét a második diafragmán át a detektorra.
A kiválasztott tárgysík, vagyis a tárgy egy vékony szeletének a képe pásztázás közben alakul ki pontonként.
A pásztázás vezérlését, a leképezett pontok koordinátáinak és fényességadatainak összegyűjtése és tárolása számítógéppel történik.
A Z-irányú elmozdítás lehetővé teszi több párhuzamos réteg leképezését.
A tárolt adatokból a részben átlátszó tárgyak háromdimenziós leképezése lehetséges.

Felbontása nem sokkal jobb a fénymikroszkópokénál, de a térbeli képalkotás miatt több információt ad a mintáról.
Az anyagtudományokban, a félvezetőgyártás területén és orvosi, illetve biológiai kutatások területén gyakran használják.

Felhasznált irodalom