kómahiba
(üstököshiba)

Színtől független lencse hiba.
A lencse optikai tengelyével viszonylag nagy szöget bezáró, beeső fénysugarak szférikus aberrációjából adódik (lásd az ábrát).
Nagy beesési szög esetén a lencse külső részei által rajzolt szóródási körök középponjai nem esnek egybe a lencse beljebb lévő részei által rajzolt szóródási körök középpontjaival, így végeredményként az elméleti találkozási pontból kiinduló üstökösszerű csóvát kapunk.
A kóma leginkább a képmező széle felé mutatkozik, és elsősorban a nagyfényerejű nagylátószögű objektíveknél figyelhető meg. (A többi, megfelelően kialakított objektívnél jelentősége elhanyagolható.)

A kóma mértéke a rekesznyílás (blende) szűkítésével csökkenthető.

A Fizika részben Öveges tanár úr szemléletesen foglalkozik a lencsehibákkal a "Miért drága a jó üveglencse?" cím alatt.

Felhasznált irodalom