kölcsönhatás

Anyagnak anyagra gyakorolt, mindig kölcsönös hatása.
Rendszerint a mozgási állapot megváltozásával (energia, impulzus, impulzusnyomaték átadásával) vagy az anyagi sajátosságok minőségi megváltozásával jár együtt (pl. elemi részecsecske átalakulása más részecskévé) (A képen az LHC-ban ütközésnél létrejövő kölcsönhatások ábrázolása látható).
A klasszikus fizika a kölcsönhatásokat (késedelem nélküli) távolba ható erőkkel írta le.
A térelmélet szerint a véges sebességgel tovaterjedő fizikai mezők (erőterek) közvetítik (közelhatás).
Az ezt a felfogást továbbfejlesztő kvantumelmélet szerint a kölcsönhatás a térkvantumok (a fizikai mezőt képviselő elemi részecskék) kibocsátásának és elnyelésének folyamata.
Az elemi részecskék közötti négy alapvető kölcsönhatás létezik.

Felhasznált irodalom