kóboráram

Villamosgépek és készülékek rendeltetésszerűen árammentes részeiben folyó áram (pl. csapágyáram) vagy földben, földbe ásott fémtárgyakon nem rendeltetésszerűen folyó áram (pl. a villamos vasutak áramkörében a sínekből kilépő áram).
Időnként jelentős (elektrokémiai) korróziós károkat okozhat.
A talaj felszínén folyó kóboráramok következtében jön létre a lépésfeszültség.

Felhasznált irodalom