középszoláris idő
(középnapidő vagy középidő)

A valódi szoláris idő egyenetlen múlása miatt vezették be a középszoláris időt, amely egyenletesen múlik. Egy képzeletbeli középnaphoz viszonyított tengelyforgásból indul ki, és az óráink által mutatott idő alapját képezte, mindaddig, míg fel nem fedezték, hogy a Föld tengelyforgási sebessége is változik.
A középszoláris idő helyi idő, mert a Föld különböző hosszúsági körein eltérő értéket mutat, mindig a Nap delelési pontjától függ.
A középnap időtartama pontosan 24 óra.

Felhasznált irodalom