klisztron

Mikrohullámok keltésére és erősítésére szolgáló elektroncső.
A csőben egy elektronnyaláb halad át üregrezonátorokon. Az erősítendő mikrohullám az elektronnyalábban sebességmodulációt hoz létre, majd ez a nyaláb gerjeszti az üregrezonátort, s ezzel felerősíti a hullámot.
Részecskegyorsítókban és radarberendezésekben, valamint mikrohullámok létrehozásakor használják.

Felhasznált irodalom