klasszikus fizika

A kvantumelmélet és a relativitáselmélet nélküli fizika.
Teljesen determinisztikus elmélet.
Területe a különálló atomoktól és molekuláktól a csillagászatig terjed.
Tágabb értelemben a relativitáselméletet is beleértik.

Felhasznált irodalom