Kitaibel Pál

(1757 - 1817) magyar botanikus és kémikus.
Nagymartonban született.
A középiskolát Sopronban, majd Győrben végezte.
Pesten orvosegyetemre járt.
Negyedéves orvostanhallgatóként tanársegéddé nevezték ki az egyetem vegytani-növénytani tanszékén.
Előadásokat nem vállalt, a tudományos munkának élt.
1802-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését.
1807-ben nevezték ki a Füvészkert igazgatójává.
Kezdetben főleg kémiával, ásvány- és ásványvízvizsgálatokkal foglalkozott.
Ő állított elő a világon először klóros meszet.
Analitikai eljárásokat dolgozott ki.
Részt vett a hazai répacukor-gyártási kísérletekben.
Müller V. Reichensteintől függetlenül ő is felfedezte a Tellurt.
Ő állított elő platinakormot először.
Elsősorban, mint botanikus vált ismertté.
Összegyűjtötte és leírta Magyarország növényeit, kőzeteit és ásványvizeit.
Kora természettudományainak szinte minden ágában dolgozott.

Felhasznált irodalom