kinetika
(mozgástan,
kémiai kinetika)

A mechanika egyik ága, a dinamika része
A mozgások leírásával foglalkozik, a testekre ható erők figyelembevételével.

A fizikai kémia egyik ágaként, méri és tanulmányozza a reakciók sebességét.
A kémiai kinetika fő célja a reakciók mechanizmusának meghatározása a különböző körülmények között (hőmérséklet, nyomás stb.) mutatott sebességük tanulmányozásával. (Arrhenius-egyenlet)

Felhasznált irodalom