Kepler törvényei

I. A bolygók ellipszis alakú pályán mozognak, melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll.

II. A Naptól a bolygóhoz húzott rádiuszvektor egyenlő időközök alatt egyenlő területeket súrol.

III. A bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályák nagytengelyeinek köbei.


Felhasznált irodalom