képlékeny alakváltozás
(képlékenység, maradó alakváltozás, plasztikus folyás)

Rugalmassági határán (folyáshatár) túl feszített anyag irreverzíbilis alakváltozása.
A feszültség további növelése nagy deformációt hoz létre, s az anyag eltörik.
A jól alakítható anyagok a törésig nagyfokú képlékeny alakváltozást képesek elviselni, a ridegek azonban csak igen csekélyet.

A mechanikában a képlékenység az anyagnak az a tulajdonsága, hogy benne minőségétől függően, meghatározott nagyságú állandó erőhatásra - szakadás nélkül - maradó alakváltozás - az alakváltozást okozó terhelés eltávolítása után fennmaradó alakváltozás - keletkezik. Plasztikus folyásnak is hívják.

A képlékeny alakítási technológiák ebben a feszültségtartományban működnek.

Felhasznált irodalom