kémiai evolúció
(probiotikus evolúció)

Az élet kialakulását megelőző hosszó folyamat, melynek során az egyszerű molekulákból bonyolult összetételű óriásmolekulák, úgynevezett makromolekulák alakultak ki. Ilyen makromolekulák a fehérjék és a nukleinsavak.
Ezt az elméletet S. L. Miller bizonyította be 1953-ben. Miller berendezése (ábra) az ősi, földi körülményeket mintázta. Alul folyékony víz, a gáztérben vízgőz, metán, ammónia, továbbá az ősi villámlásokat utánzó elektromos kisüléseket hozott létre.
A kísérlet során élőlények segítsége nélkül, úgynevezett abiogén úton állított elő egyszerű szerves molekulákat, valamint a fehérjéket felépítő aminosavakat.
Azt, hogy az így keletkezett makromolekulák, hogyan rendeződtek élő anyaggá, még ma sem tudjuk.


Felhasznált irodalom