kémhatás
(pH, savasság, aciditás, lúgosság, alkalikusság, semleges, savas, lúgos kémhatás, bázisos, bázikus, oxóniumion, hidróniumion, hidroxóniumion)

Oldatok savasságának (aciditás) és lúgosságának (alkalikusság) mértéke.
Közelítőleg az oldat hidrogénion koncentrációjának negatív logaritmusával egyenlő.

A képen egy univerzális indikátorpapír-tekercs oldalán a különböző pH értékekhez tartozó elszíneződésekkel.

Kicsit szemléletesebben az Érdekességeknél Környezetünk "savanyúsága" - Savak és lúgok címen foglalkozom a témával.

A víz esetében a hidrogén (oxónium)- és hidroxidionok koncentrációjának szorzata kb. 10-14 (szobahőmérsékleten), ebből következően bármely vizes oldat pH-értéke 1 és 14 között kell hogy legyen.
A semleges kémhatású oldatok pH-értéke 7, 7 alatt az oldat savas, 7 felett lúgos kémhatású.

A víz autoprotolíziséből H2O+ H2O <-> H3O+ + OH- következően a tiszta víz is tartalmaz oxónium- és hidroxidionokat.
Például 25°C-on:

[H3O+]=[OH-]=1x10-7 mol/dm3

Ezek koncentrációját a bevitt savak és bázisok megváltoztatják.
A bevitt sav növeli az oxóniumion-koncentrációt, ezzel - a kémiai egyensúly törvénye miatt - csökkenti a víz autoprotolíziséből származó hidroxidion-koncentrációt.
A bevitt bázis növeli a hidroxidion-koncentrációt, lúgos kémhatást okoz. Csökkenti a víz autoprotolízisét, és ezzel visszaszorítja az oxóniumionok koncentrációját.
A 25°C-on fennálló összefüggés:

Kv= [H3O+].[OH-]= 1x10-14

Semleges kémhatású oldatban az ionszorzat:   [H3O+]=[OH-]=1x10-7 mol/dm3,

Savas kémhatású oldatban:   [H3O+] > [OH-], így [H3O+] > 1x10-7 mol/dm3,

Lúgoskémhatású oldatban:   [H3O+] < [OH-], így [H3O+] < 1x10-7 mol/dm3.
A lúgos kémhatású anyagokat bázisosnak, vagy bázikusnak is nevezik.

A kémhatás egyszerűbb kifejezésére vezették be a pH fogalmát, amely az oldat hidrogén- (oxónium)ion-koncentrációjának negatív, tízes alapú logaritmusa:

pH= -lg[H3O]+

pKv= pH+ pOH= 14 (25°C-on!)

Az oxóniumiont nevezik még hidróniumionnak vagy hidroxóniumionnak is. A különböző kémhatású oldatok pH-ja:

Felhasznált irodalom