kémcső

Egyik végén zárt üvegcső
Kémiai reakciók megfigyelésére, illetve a gyógyászatban és biológiai célokra használják.

Felhasznált irodalom