kémiai reakció
(reagáló anyag, reakció termék)

Olyan folyamat, amelynek során egy vagy több vegyület (a reagáló anyagok) más vegyületté (reakció termék/ek/) alakul át, miközben a rendszer általában energiát veszít vagy nyer azzal, hogy kémiai kötéseket bont szét vagy hoz létre.

Egy jól ismert kémiai reakció a háztartásból, a vízkő és a sósav reakciója:

CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2
MgCO3 + 2 HCl = MgCl2 + CO2

A képen látható gázbuborékok a szén-dioxid keletkezését jelzik.

Egy bizonyos mértékig minden reakció reverzibilis, azaz a termékek is képesek reagálni egymással, és az eredeti reagáló anyagokat létrehozni.
Sok esetben azonban ez a visszaalakulási reakció elhanyagolhatóan kis mértékű, és a reakció irreverzibilisnek tekinthető.

A kémiai reakciók fajtái:
- egyesülés (szintézis)
- bomlás (disszociáció)
- oxidáció
- redukció
- addíció
- cikloaddíció
- elektrofil addíció
- beszúrásos reakció
- kilökéses reakció
- cserebomlás
- közömbösítés
- szubsztitúció
- elektrofil szubsztitúció
- átrendeződés
- kondenzáció
- annuláció
- allotróp átalakulás
- polimerizáció
- izomerizáció
- inverzió
- ciklizálás
- megfordítható / nem megfordítható reakciók
- gyökös / ionos reakciók
- pirolízis (hőbontás, termolízis)
- fotolízis
- radiolízis
- alkilezés
- metilezés
- denitrifikálás
- diszproporcionálás
- elimináció
- aminálás
- dezacetilezés
- dezaminálás
- dezoxidálás
- hidrogénezés
- dehidrogénezés
- dekarboxilezés
- oszcilláló kémiai reakció (óra reakció)

Felhasznált irodalom