kémiai egyenlet
(reakcióegyenlet, sztöchiometrikus koefficiens, sztöchiomertiai összeg)

Egy kémiai folyamat (reakció) mennyiségi leírása a résztvevő részecskék (atomok, molekulák, ionok stb.) jeleivel, például:

xA+yB -> zC+wD

Az egyszerű nyíl egy irreverzibilis reakciót jelez, a reverzibilis reakcióknál kettős nyilat (<->) használnak

Amikor a reakció különböző fázisokban történik, a fázis jelölését általában a jel mellé írják zárójelben (s=szilárd, l=folyadék, g=gáz; aq=aqueous). 
x
yz és w számok mutatják a reagáló molekulák relatív számát, amelyeket sztöchiometrikus koefficienseknek neveznek.
A reagáló anyagok koefficienseinek összegéből kivonva a termékek koefficienseinek összegét (x+y-z-w ebben a példában) adja a sztöchiomertiai összeget.
Ha ez nulla, az egyenlet kiegyenlített. Néha, általánosított kémiai egyenletet alkalmaznak.. 

Egyensúlynak kell fennállnia a részt vevő valamennyi elem atomjainak számát és elektromos töltését illetően.

Az alábbi két kémiai egyenlet például a gépkocsikban használt savas ólom akkumulátor töltésekor lejátszódó folyamatokat mutatja
- az anódon az ólom-szulfát két elektron felvételével fém ólommá és szulfátionná alakul

PbSO4 + 2e- -> Pb + SO42- PbSO4

- a katódon az ólom-szulfát két vízzel ólom-oxiddá és (oldott) kénsavvá alakult, miközben két elektront ad le

PbSO4 + 2H2O -> PbO2(s) + 4H+ SO4-2 + 2e-

Felhasznált irodalom