katódsugárzás
(gázkisüléses cső)

A 19. század közepén a gázok vezetési jelenségeit vizsgálva megállapították, hogy a kisnyomású gázok nagyfeszültség hatására, érdekes fényjelenségek közepette, elektromosan vezetővé váltak.

(A képen egy ilyen "ősi" gázkisüléses cső látható.)

Még érdekesebb és rejtélyesebb volt viszont az, hogy a szinte tökéletes vákuum is elektromos vezetőnek bizonyult, amit a katódból kiinduló sugárzás formájában képzeltek el. Csaknem fél évszázadon keresztül kutatták kiváló fizikusok a katódsugárzás rejtélyét, de a sok nagyszerű eredmény mellé hibás mérések, és főként rossz következtetések is párosultak.
A 19.század legvégén tisztázódott a katódsugárzás természete. Perrin eredményei után Thomson merte 1897-ben elsőként kimondani, hogy a sugárzásban a korábban az elektromos vezetésnél már emlegetett elektron van jelen, tiszta formában.
Néhány évvel a felfedezés után Braun már a gyakorlati felhasználáson törte a fejét.
Ma a katódsugárcső szinte minden lakásban jelen van Tv képcső formájában. A számítógépek CRT (Catode Ray Tube - katódsugárcső) megjelenítői is nagyon elterjedtek, de egyre inkább kiszorítják a "lapos képernyők" - a TFT LCD monitorok.

Felhasznált irodalom