Karplus, Martin

(1930 - ) osztrák-amerikai elméleti kémikus.
Bécsben, Ausztriaban született.
1950-ben a Harvard College-ban szerzett diplomát.
1953-ban a California Institute of Technology-n szerzett PhD fokozatot.
1955-1960 között az Illinoisi Egyetemen oktatott.
1960-1965 között a Columbia Egyetem oktatója volt.
1966-tól a Harvard kémia tanszékének oktatója lett.
1996-ban megalapította a Louis Pasteur Egyetem kutatócsoportját Strasbourgban.
A fizikai kémia sok területén tevékenykedett (kémiai dinamika, kvantumkémia, molekuláris dinamikai szimulációk).
Foglalkozott magmágneses rezonancia spektroszkópiával.
2013-ban megosztott kémiai Nobel-díjat kapott „a komplexkémiai rendszerek többszintű modelljének kifejlesztéséért”.
Jelenleg a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ és a Strasbourgi Egyetem közös Biofizikai Kémia Laboratórium igazgatója Franciaországban és a Harvard Egyetem professor emeritusa.

Felhasznált irodalom