karbidok
(metanid, dikarbidok, interszticiális karbidok, kalcium-karbid, kalcium-dikarbid, kalcium-acetilid, szilicium-karbid, bór-karbid)

A szén olyan vegyületei, amelyekben a szén ionos formában fordul elő.
szerű vegyületek. Régebben metanidnak nevezték.
Az igazi karbidok C4- iont tartalmaznak. szerű vegyületek, melyek hidrolíziskor metánt adnak.
A dikarbidok C22- iont tartalmaznak. Ezek is szerű vegyületek, melyek hidrolíziskor etint (acetilént) adnak.
Ionos vegyületek részleges kovalens jelleggel.
A bór és a szilícium azonban igazi, kovalens karbidokat alkot, óriási molekulaszerkezettel.
Az átmeneti fémek, az interszticiális karbidok egy egész sorát adják, amelyben a szénatom rácsközi helyet foglal el a fémrácsban. Ezek általában kemény anyagok, fémes vezetéssel.
Bizonyos átmeneti fémek (így a Cr, Mn, Fe, Co és Ni) atomsugara túl kicsi ahhoz, hogy az egyes szénatomok a rácsközi helyekre kerüljenek. Ezek olyan karbidokat képeznek, ahol a rács torzul, és szénatomok lánca található meg bennük (pl. Cr3C2, Fe3C). Az ilyen vegyületek az ionos és az interszticiális karbidok közti átmeneti tulajdonságokat mutatják.
Vízzel, vagy savval való hidrolízisük szénhidrogének keverékét adja.

A karbidok általában rendkívül kemények.

Legismertebb a kalcium-karbid (kalcium-dikarbid, kalcium-acetilid) (CaC2) (a képen), ami az acetilén ja.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Tisztán színtelen, szilárd vegyület.
Tetragonális kristályokat képez, amely Ca2+ és C2- ionokból áll, a nátrium-kloridhoz hasonló elrendezésben.
Sűrűsége 2,22 g/cm3
Olvadáspontja 450°C
Forráspontja 2300°C.
Víz hozzáadására etin (acetilén) keletkezik belőle:

CaC2+2H2O -> Ca(OH)2+C2H2

Ezt a reakciót korábban lánghegesztésnél alkalmazták, ma már szinte kizárólag dissous-palackból használnak acetilént.

Előállítás
Kalcium-oxidot koksszal, vagy etinnel hevítve elektromos kemencében, 2000°C-on.

A szilicium-karbidot (karborundum) csiszolóanyagként használják.
A bór-karbidot is csiszolóanyagként alkalmazzák.
A nióbium-karbidot és a tantál-karbidot is használják szerszámokhoz.

Felhasznált irodalom