karakterisztikus sugárzás
(karakterisztikus röntgensugárzás)

Egy adott anyag rendszámára jellemző röntgensugárzás.

Ha egy atom gerjesztés hatására egy belső K-elektronhéjon lévő elektronját elveszíti (ionizálódik), akkor "erre a helyre" egy magasabb energiájú, pl. az L-héjon "helyet foglaló" elektron ugorhat át, miközben az energiakülönbség elektromágneses sugárzás formájában emittálódik.
Minél nagyobb a gerjesztett atom rendszáma, annál nagyobb a kibocsátott elektromágneses sugárzás hullámszáma, illetve energiája. Z rendszámú elemnél az L - K-elektronhéj-átmenetek esetében felszabaduló elektromágneses sugárzás hullámhossza közelítőleg az elem rendszámának négyzetével arányos.

A karakterisztikus röntgensugárzás nagy valószínűséggel fotoeffektus formájában lép kölcsönhatásba az anyaggal, abszorbeálódik. Amennyiben ez a folyamat végbemegy, akkor gyakorlatilag a teljes kezdeti hn fotonenergia fotoelektronok kinetikus energiájává alakul át.

Felhasznált irodalom