kapacitancia
(kapacitás)

1 Egy rendszer elektromostöltés-tároló képességének a mértéke.
Jele C
Mértékegysége F (farad).
Két vezetőből álló kondenzátor esetén a kapacitás egyenlő az egyik vezetőn felhalmozott töltés és a vezetők közötti feszültség hányadosával.
Egy elektromos áramkör elemeinek kapacitását általában a farad törtrészeiben mF-ban (1 mikrofarad=10-6 F) vagy pF-ban (1 pikofarad=10-12 F) adják meg.

2 Feltöltött akkumulátor által a kimerülésig leadott töltés.
Általában amperórában adják meg.

Felhasznált irodalom