Joule, James Prescott

(1818-1899) angol sörfőzde tulajdonos, fizikus.
Salfordban (Lancashire) született.
Az utolsó autodidaktának tekinthető, aki hozzájárult a tudomány fejlődéséhez.
1838-tól már tudományos folyóiratokban jelentek meg írásai.
Foglalkozott az anyagok meghatározott mértékű mágnesezhetőségével.
1840-ben megállapítja az áram hőhatásának törvényszerűségeit (Joule-Lenz-törvény).
1843-ban megméri a mechanikai munka hőekvivalensét.
Vizsgálatai nagymértékben hozzájárultak az energia fogalom és az energiamegmaradásának általános elfogadásához.
1847 magnetosztrikció, a vas alakváltozásának vizsgálata váltakozó mágnseses környezetben.
Lord Kelvinnel együtt foglalkozott a gázok hőmérséklet i változásaival (Joule-Thompson hatás) és megalkotta az abszolút hőmérsékleti skálát.
Róla neveték el az energia, a munka és a hőmennyiség SI mértékegységét (joule).
Sale-ben (Cheshire) hunyt el.

Felhasznált irodalom