Joule-Lenz-törvény
(Joule-hő)

Az elektromos áram által átjárt homogén vezetőben keletkező (az áram által végzett munka) egyenesen arányos a töltéssel, az áramerősséggel és az áramáthaladás idejével:

W = UQ = I2 R t = U I t

ahol
U = a feszültség
Q = az átáramló töltés
W = vezetőben fejlődő (Joule-hő)
I = az átfolyó áram erőssége
R = a vezető ellenállása
t = az áramáthaladás ideje

Az összefüggésből jól látható miért kell a távvezetékeknél nagy feszültséget és minél kisebb ellenállású vezetőt alkalmazni a hőveszteség csökkentése érdekében.

Felhasznált irodalom