Josephson-effektus
(Josephson-kontaktus)

A szupravezetés makroszkopikus kvantumjelensége.
Két szupravezető elektród közötti vékony (1-2 nm), szigetelő oxidrétegben, az úgynevezett Josephson-kontaktusban, kialakuló jelenség.
1962-ben fedezte fel Brian Josephson brit fizikus.
Egy ilyen interferencia eszközben az elektronok a szigetelőanyagon keresztül az egyik anyagról a másikra áramolhatnak még külső feszültség hiányában is. Ilyenkor az elektronok úgynevezett Cooper-párokként haladnak át a kontaktuson egy a geometriától, a hőmérséklettől és a mágneses mezőtől függő kritikus értékig.
Létezik egyenáramú, illetve váltakozóáramú Josephson-effektus.
Elsősorban rendkívűl gyenge mágneses mezők mérésére használják (SQUID).
Alkalmas nagyon érzékeny műszerek készítésére atomi állandók mérésére. mérés

Felhasznált irodalom