Jensen, Johannes Hans Daniel

(1907 - 1973) Nobel díjas német fizikus.
Hamburgban, Németországban született.
1926-1931 között a freiburgi  Albert-Ludwigs Egyetemen és a Hamburgi Egyetemen tanult.
1932-ben a Hamburgi Egyetemen doktorált, ahol 1937-től magántanár, 1949-től rendes tanár, 1946-tól professzor.
A II. világháború alatt a német nukleáris energia programban dolgozva izotópok szétválasztásához fejlesztett centrifugákat. Később több egyetem (Madison, Berkeley, California stb.) vendégprofesszora lett.
1963-ban megosztott fizikai Nobel-díjat kapott az atommag héjmodell kidolgozásáért.
1964-ben a Hannoveri Egyetem díszdoktora lett.

Felhasznált irodalom