Jeans, James H.

(1877-1946) angol fizikus, matematikus, csillagász

Londonban a kereskedelmi és tengerészeti iskolában tanul. Érdeklődése hamarosan a matematika felé fordult.
1896 októberében került Cambridge-be aTrinity College-be ahol matematikusi ösztöndíjjal.
1900-ban végzett kiváló matematikusi képesítéssel.
Ezután csillagászati és optikai tanulmányokat kezdett.
Már 1899-1900 között dolgozott a Cavendish Laboratóriumban. Nagyon aktív kutatási publikációs munkát folytatott az alkalmazott matematika, fizika és csillagászat területén.
Különösen a gázok fajhőjével és sugárzási szerkezetével kapcsolatban jelentek meg publikációi.
1902 - 1903 között dolgozott "A gázok dinamikai elmélete" című munkáján, amely saját kutatási eredményiből készült.
1905-től 1909-ig az alkalmazott matematika professzora Princetonban. Ekkor jelent meg második nagy munkája "Elméleti mechanika" címen.
1907-ben a Royal Society tagjává válazstották.
1917-ben Adams díjat kapott a Cambridge-i Egyetemen "A csillagok dinamikája és a kozmogónia problemái" című munkájáért. Ez 1919-ben jelent meg könyv alakban.
1928-ban lovaggá ütötték.
További technikai munkái az Asztronómia és kozmogónia (1928), és a Bevezetés a kinetikus gázelméletbe (1940).
Fizikával kapcsolatos munkái ellenére mindig matematikusnak tartotta magát.
További népszerű munkái A tudomány új háttere (1933), Téren és időn át (1934), Tudomány és zene (1938), és Fizika és filozófia (1943).

Felhasznált irodalom