izotermikus folyamat

Olyan folyamat a termodinamikában, amelyben a rendszer változása közepette a hőmérséklet állandó marad.
Ilyen folyamat egyebek között az olvadás és a forrás.

Amikor a gáz állapotváltozása állandó hőmérsékleten megy végbe, a gáz hőmérsékletének álladósága következtében a gáz belső energiája sem változik. Tudjuk, hogy a Boyle-Mariotte törvény alapján az állapotváltozás állapotábrával, a p-V síkon egy elsőfokú hiperbolával ábrázolható:

A termodinamika első főtételének értelmében tehát állandó hőmérsékleten végbemenő állapotváltozás során a gázzal közölt hőmennyiség teljes egészében a környezetnek adódik át mechanikai munkavégzés formájában, illetve a gázon végzett mechanikai munka számértéke megegyezik azzal a hőmennyiséggel, amelyet a gáz az állapotváltozás során a környezetének lead.

Felhasznált irodalom