ionvándorlás

Az ionok mozgása elektrolitokban elektromos potenciálkülönbség hatására.
Ez a jelenség nagyon sok folyamatban lejátszódik az idegi ingerületátviteltől a galvánelemekig.

Ionok vándorlása egy galvánelemben

Felhasznált irodalom