ioncsapda

Eszköz, amelyben lézerhűtéssel lelassított ionokat fognak be egy 1 cm-nél kisebb átmérőjű területre.
Elektromos és mágneses mezők rendszerére támaszkodik.
Ionokat egyenként vagy csoportosan lehet a csapdába befogni. A csapdába zárással lehetővé válik az ionok tulajdonságainak, pl. energiaszint-rendszerének, élettartamának és reakcióinak közvetlen vizsgálata.

Az ábrán egy nénypólusú ioncsapda látható

Felhasznált irodalom