integrált áramkör
(mikrocsip, szilíciumcsip)

Félvezető-, általában szilíciumlapka (szilíciumcsip), amely nagyszámú (néha milliónyi) különálló elektronikus alkatrészt sűrít magába.
Az integrált áramkörök kisebbek, könnyebbek és gyorsabbak a korábban alkalmazott "hagyományos" áramköröknél, kevesebb energiát használnak fel, olcsóbbak és tartósabbak. Az áramkört rendszerint szennyezőkkel adalékolt szilíciumból készítik; a szennyezés milyensége dönti el, hogy mire lesz alkalmas a lapka egy-egy része: tranzisztornak, diódának, ellenállásnak.
Az integrált áramkörökre alapuló mikroelektronika tette lehetővé a bonyolult elektronikus órák, zsebszámológépek, számítógépek, mobiltelefonok, stb. kifejlesztését.

Léteznek analóg integrált áramkörök és digitális integrált áramkörök.

Felhasznált irodalom