infravörös sugárzás
(IR, hősugárzás, közeli ifravörös sugárzás, távoli infravörös sugárzás)

A látható fényénél nagyobb, 10-3 m és 7,8x10-7 m közötti hullámhosszú elektromágneses sugárzás.
William Herschel német-brit csillagász fedezte fel 1800-ban.
Rezgő és forgó molekulák és atomok bocsátják ki. (Az egyes tarományokat kibocsátó molekuláris folyamatok az alábbi táblázatban megtalálhatók.

Három tartományra szokták felosztani:

Tartomány Hullámhossz (cm-1) Molekuláris folyamat
távoli infravörös 25 - 400 lágy (nagy amplitúdójú) rezgési átmenetek
infravörös 400 - 4000 alap (fundamentális) rezgések
közeli infravörös 4000 - 12.500 rezgési felhang átmenetek

Szemmel egyik tartománya sem látható, "sugárzó hőként" érzékeljük.

Az infravörös érzékelők éjszakai látásra, füsttel telt levegőn keresztüli érzékelésre (tűzoltáskor) riasztókészülékekben, időjárás-előrejelzésre, rakétairányító rendszerekben , távvezérlőkben használatosak.

Infravörös fénykép az emberi test hőeloszlásáról

Kicsit szemléletesebben foglalkozom vele az Érdekességek Elekromágneses hullámok - Energiaspektrum címszónál.

Felhasznált irodalom