információelmélet

A matematikának a 20. század közepén kifejlődött ága.
Feladata az információmennyiség számszerű mérésére, az információ átalakítására (kódolás), átadására, tárolására, az esetleg fellépő zajok kiszűrésére vonatkozó matematikai módszerek kidolgozása.
Megalapozása C.E. Shannon és N. Wiener nevéhez fűződik (1948-49). Elsősorban híradástechnikai és a számítógépek által felvetett problémák megoldására használják.
A kibernetika elméleti alapjai is az információelméletre épülnek.

Felhasznált irodalom