inerciarendszer

Olyan vonatkoztatási rendszer, melyben a testek megőrzik nyugalmi helyzetüket, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgásukat, amíg valamilyen erő nem hat rájuk.
Úgy is megfogalmazható: inerciarendszer az, amelyben teljesülnek a Newton-törvények.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a témával a Fizika blokk Örökké mozognak-e a mesterséges bolygók című részében.

Felhasznált irodalom