inerciaidő

Az az idő, amelyben mérve egy tehetetlenségi mozgást végző (erőmentes) test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg.
Az inerciaidő a Newton féle mozgásegyenletek független változója.
A gyakorlatban megvalósíthatatlan, ezért helyette az inerciaidőt jól megközelítő efemeris időt használják.

Felhasznált irodalom