impedancia
(váltakozó áramú ellenállás,
reaktív ellenállás, reaktancia)

Váltóáramú áramkörökben az áramfolyás gátlásának mértéke (az egyenáramú áramkörök mintájára használatos ellenállás).
Meghatározása: feszültség osztva az áramerősséggel.
Jele Z
Mértékegysége W (ohm)
Komplex számmal kifejezhető mennyiség, amelyben a valós rész egyenlő az ellenállással.
Az áramköri elemek induktivitásának és kapacitásának függvénye.

Az impedancia képzetes része a reaktív ellenállás vagy reaktancia
Jele X
Mértékegysége W (ohm)
Az áram és feszültség közötti fáziskülönbséget is befolyásolja.

Amikor pl. egy hangszóró estén megadják, hogy 8 ohmos (a képen) akkor az impedanciájáról van szó.

Felhasznált irodalom