idődilatáció

A fénysebességet megközelítő sebességgel mozgó testeken észlelhető időlassúbbodás (a mozdulatlan megfigyelő szemszögéből).

Ha az A megfigyelő a B órájára tekint, amint az elhalad mellette úgy látja, hogy annak órája késik, s viszont: B is úgy látja, hogy A órája késik. Ez a szimmetria összhangban áll azzal az elvvel, miszerint egyik megfigyelő sincs "inkább nyugalmi állapotban", mint a másik.

Az egyidejű eseményeket bemutató Minkowski ábrán az X tengellyel párhuzamos vonalak az egyidejű eseményeket szemléltetik.
Az ábra szimmetriája azt mutatja, hogy mindkét időkeretben úgy tűnik a másikban ugyanolyan mértékben lassul az idő.

Az idődilatáció megfigyelhető a részecskefizikában, ahol a mozgó, bomlékony részecskék lassabban esnek szét, mint az ugyanolyan fajtájú mozdulatlanok.

Felhasznált irodalom