ideális gáz
(tökéletes gáz)

Egy hipotetikus gáz, amely pontosan engedelmeskedik a gáztörvényeknek.
Egy ideális gázmodell olyan molekulákból állna, amelyek elhanyagolhatóan kis teret foglalnak el, és amelyek között a kölcsönhatása elhanyagolható.
Minden ütközés a molekulák és a tartóedény fala közt, és a molekulák között tökéletesen rugalmas lenne, mivel a molekuláknak a transzlációs kinetikus energián kívül más energiatárolásra nem lenne módja.
Tökéletes gáznak is nevezik.

Az ideális gáz állapotegyenlete a következő:

pV = nRT

ahol
p
a nyomás,
V
a térfogat,
n
a gáz mólszáma,
T
a hőmérséklet és
R
az egyetemes gázállandó, amelynek értéke 8,314 J/mol.K.

Alacsony nyomáson a hélium, a neon és más nemesgázok viselkedése megközelíti az ideális gázét.

Az ideális gázok molekulái és atomjai közötti energiaeloszlást a Maxwell-Boltzmann eloszlás írja le.

Felhasznált irodalom