ideális folyadék

Olyan folyadék, amelynek belső súrlódása és összenyomhatósága elhanyagolhatóan kicsi. Mindig az edény alakját veszi fel és a folyadékrészecskék között csak kis hatótávolságú összetartó erők hatnak. A vele érintkező felületre csak a felületre merőleges nyomóerőt fejt ki.
Olyan tökéltesen folytonos közeg, amelynek nem tulajdonítható atomos szerkezet.

Felhasznált irodalom