Huygens, Christiaan

(1629-1695) Holland fizikus, matematikusés csillagász.
Hágában szül. Leidenben és Bredában tanult,
1657-ben megalkotta az első ingaórát.
Kidolgozta a matematikai és fizikai inga elméletét (1673).
A körmozgást vizsgálva bevezette a centrifugális erő fogalmát (1658).
Megadta a rugalmas ütközés törvényeit (1669).
Az optikában felvetette a fény hullámelméletét, és felfedezte a polarizációt.
Tökéletesített távcsövével fölfedezte a Szaturnusz legnagyobb holdját a Titánt (1655),
felismerte, hogy a bolygót gyűrű övezi (1659).
Párizsban élt, tagja volt a Francia Akadémiának (1666-81), de protestánsként bölcsebbnek vélte visszatérni Hágába;
itt, szülővárosában érte a halál.

Felhasznált irodalom